Emberi jogok és keresztény etika

Az emberi jogok szilárdságát az Isten rendje adja. Nincs mögötte más kényszer, mint az értelem belátása. Elfogadásán vagy elutasításán mégis a létünk vagy pusztulásunk múlik. Alap nélkül nem áll meg a felépítmény.

jog, Isten, Aquinói Szent Tamás, egyház, római jog, etika, erkölcs, emberi jogok, Arisztotelész, ius divinum, Európa három pillére, görög filozófia, keresztény erkölcs, Szent Ágoston, Platón, Szókratész, gazdaság, szakralitás, protestantizmus

Read more: Emberi jogok és keresztény etika

Értékválasztás – értékpluralizmus

Első feladat – és elengedhetetlen előfeltétel a továbbiakhoz – az Alaptörvény értékrendjének a pedagógusképzés keretében való elfogadtatása. Aki azt nem fogadja be, alkalmatlan a pályára éppen úgy, ahogy a tudományos alapigazságokat be nem fogadó is az.

alkotmányosság, közhatalom, család, Alaptörvény, férfi-nő, nemzedék, generáció, együttműködés, tanár, emberkép

Read more: Értékválasztás – értékpluralizmus