Zlinszky János Műhely

Bemutatkozás

„Zlinszky János Műhely" a graduális hallgatók, a doktoranduszok és az oktatók-kutatók közös platformjának létrehozatalára irányul. a jellemző célterületekként megjelölt tudományterületek iránt érdeklődő graduális hallgatókat és doktoranduszokat, valamint a felsorolt témákkal foglalkozó oktatókat és kutatókat tömörítve kerülnek megvalósításra a Műhely központi célja: a tanulást — oktatást — kutatást folyamatként felfogva, belépő szinttől biztosítani a tudományos életben való részvételt. Minden résztvevő a saját készségeinek és ismeretszintjének megfelelően tud elmélyedni az általa feldolgozni választott témában. Ennek a központi cél három feladatkör realizálása köré csoportosítható: (a) infrastruktúra-fejlesztés, (b) utánpótlás-nevelés, valamint (c) közös és egyéni kutatás állna.
A konkrét feladatkörök kibontása előtt hangsúlyozni kell, hogy a „Zlinszky János Műhely" csak többéves fejlesztésben gondolható el. Hasonlóképpen jelentős, elvi éllel hangsúlyozandó a Kar arra vonatkozó kifejezett vállalása, hogy az alapító dékánjáról elnevezett Műhely létrehozatala, fenntartása és működtetése a Kar profiljához és szellemiségéhez szervesen kapcsolódó feladat, amelynek folyamatos megvalósítását kifejezett feladatunknak véljük.

A Zlinszky János műhelyről

„Zlinszky János Műhely" nevet viselő, 2017-ben indult program kettős célkitűzéssel rendelkezik, amely — híven a névadó professzor egyetemi tanári, alkotmánybírói és közéleti tevékenységéhez — párhuzamosan célozza megvalósítani az oktatásfejlesztési és a kutatási tevékenység kettősét. Az oktatásfejlesztés keretében cél egyfelől egy nem hagyományos értelemben vett infrastrukturális fejlesztés, amelynek fókuszában egy olyan valódi műhely kialakítása áll, amely az Egyetem és a Kar szellemiségével összhangban álló, európai színvonalú kutatási és oktatási centrummá válhat. Ennek egyik iránya a hagyományos kutatási tevékenység folytatása, a másik pedig a graduális és posztgraduális hallgatók bevonása Műhely ilyen jellegű tevékenységébe. A kutatási tevékenység keretén belül — figyelemmel Zlinszky János kivételesen széles körben kifejtett szakmai és közéleti tevékenységére — célterületként elsődlegesen, de nem kizárólagosan az (összehasonlító) alkotmány- és jogtörténet, alkotmányjog, (összehasonlító) magánjogtörténet, magánjog, római jog és a jogbölcselet jöhet szóba. Mindenképpen hasznos, hosszabb távú cél a Műhely tevékenységéből keletkező eredmények de lege ferrenda felhasználása.

Kapcsolat

Projektfelelős: Prof. Dr. El Beheiri Nadja, egyetemi tanár

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

RENDEZVÉNYEK

aktuális

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának 25. jubileumi tanévének alkalmából számos rendezvényt szervezünk.

Idézet Zlinszky Jánostól

"A jogásznak az a feladata, hogy az igazságosságot művelje, s igaz bölcsességre törekedvén, hivatásszerűen keresse a jó és méltányos ismeretét."- Zlinszky János

Adatvédelem

Adatvédelmi tudnivalók.

ÁSZF

Általános szerződési feltételek.

A honlap létrehozatala, valamint a honlapon közzétett anyagok hozzáférhetővé tétele az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósult meg.