Az MTA Vallástudományi Bizottságának

A vallás körébe esik tehát mindaz az értelmi, akarati, érzelmi, egyéni és közösségi viszony, amely a személyes embert – embereket a metafizikai léttel szembesíti, ahhoz kapcsolja.