A hallgatás erénye

Hallgatni és meghallgatni.[1] Nyitottak a meghallgatásra és zártak a titok megtartásában. Megszólás és rágalmazás bűne. A nyelv veszélye, a szó súlya. - A jogászi hivatásbeli titoktartás (pap és orvos!). Titokvédelem és jog az információhoz. Titokvédelem és sajtószabadság. Hitelrontás, nem vagyoni kár, rágalmazás - bűncselekmény. Panaszjog

jó jogász, keresztény, silencium, rágalmazás, panaszjog, személyiségi sérelem, nyilvánosság, megosztani, titok, szó súlya

Read more: A hallgatás erénye

A megtérés erénye

A nagyobb öröm keresztény paradoxona. A megtérés elemei: bánat, jóvátétel, elhatározás. A visszaesés veszélye. - A megbánás, a szándéktól elállás, a feltáró vallomás, a jóvátétel, az életvitel tartós megváltozása a jogászi értékelésben. A visszaesés mint súlyosbító körülmény.

jó jogász, jó keresztény, hatalom, keresztény, bűnös, megtérő, visszaút, szociális érzék, megbánás

Read more: A megtérés erénye

A türelem - a "legfőbb erény"

A türelem a szeretet gyakorlása és a szabadság tisztelete. Nem ítélni, ha nem vagyunk bírói az ügynek, nem győzködni, ha nem feladatunk, hatalmi pozícióból szabadságot csak a legszükségesebb mértékben korlátozni és csak egyenértékű cél érdekében. A másikat el kell tudni viselni, úgy, amilyen. Boldogok a szelídek. - Türelem a politikában. A demokrácia belső mozgástörvénye a tolerancia. Nem elvtelenség, hanem a nézetek tiszteletben tartása. Előítélet nélkül mérlegelni.

suum cuique, szelíd, türelem, szeretet, politikai türelmesség, ellenvélemény, többség, tolerancia, demokrácia

Read more: A türelem - a "legfőbb erény"

Az irgalmasság

A bűn lehet ellenség, nem a bűnös. A megtért bűnös fölötti öröm. „Boldogok az irgalmas szívűek.” „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot!” - Clementia, a jogászi erény. Nem a bíró ítél el, hanem a törvény. A jog nem lehet a bosszú eszköze, csak a rendé és a jobbításé. In dubiis pro reo!

jó jogász, jó keresztény, ügyvéd, bűn, bűnös, in dubio pro reo, poena, bona fides, keresztény irgalmasság, megbocsátás

Read more: Az irgalmasság