Tulajdon-munka-testi és lelki szegénység

A föld ura az ember. Az ember mint teremtő társ: fenntartó és alkotó. A munka mint feladat. Ahol a kincsed, ott a szíved. A gazdagság veszélye. Testi és lelki szegények. Más dolga: ne lopj! Más dolgát ne kívánd! Méltó a munkás a bérére! Hagyj valamit az utókornak is! - A tulajdon mint alapjog. Egyéni és családi tulajdon. Abuti? A megtartás. A fejlesztés. A pazarlás. A vagyonbiztonság. A közteherviselés. A munkához való alapjog. A munka megválasztása. Munka és megélhetés. Igazságos bér. Szociális biztonság. A fenntartandó világ és a fenntartható fejlődés - jog az egészséges környezethez.

érték, felelősség, jó akarat, ember, fenntartó, alkotó, munka, közteherviselés, paterfamilias, fenntartható gazdálkodás, munkához való jog, bérhez való jog, foglalkozás szabad megválasztása

Read more: Tulajdon-munka-testi és lelki szegénység

A tisztaság erénye, a nemi erkölcs rendje

A természet törvényének ismerete és betartása. A másik ember szabadságának tisztelete. Az emberteremtés rendjének tisztelete. A teremtő életadó képesség elfogadása. - A család belső világának tisztelete. A nők társadalmi szerepének elismerése és tisztelete. Az élet védelme és tisztelete. A házas kötelék tisztelete és védelme a jog eszközeivel.

emberszeretet, jó keresztény, házasság, nők társadalmi szerepe, apa feladatköre, egyén értéke, megteremtett élet, keresztény szolidaritás, ember nemisége

Read more: A tisztaság erénye, a nemi erkölcs rendje

A lelkiismereti szabadság

Az ember a saját belső törvényét jogosult és köteles követni. Az igazságot keresnünk kell, de senki nem adhatja át nekünk. A megismert igazságért harcolni, kiállni, aszerint cselekedni az emberi szabad akarat követelménye. „Boldogok, akik üldöztetést szenvednek az igazságért!” - A lelkiismereti és vallásszabadság mint emberi alapjogok. Ezek társadalmi szintű védelme a jog kötelessége.

igazság, iustitia, belső mérték, meggyőződés, alapjog, szabad akarat, igazság követése, erkölcsi érzék, vallásszabadság, helyes arányok

Read more: A lelkiismereti szabadság