A biblia éve – jogászi szemmel

Aki tökéletes akar lenni az új törvény útján, az legyen szabaddá az igazságban, vegye fel keresztjét, és kövesse a mestert. Kövesse abban, hogy úgy szereti embertársait, ahogy Krisztus szerette őket: életét adta értük váltságul, áldozatul. Ezt kéri tőlünk, életünk önkéntes odaadását, feláldozását – egészen akár, ha kell, de általában apraján, lépésről lépésre, szinte észrevétlen, elejétől végéig. Ha adni tudunk Krisztusért minden arra rászorulónak, ha oda figyelünk a más gondjára, bajára, – akkor a Törvény beteljesülése a mi Urunk adventje lesz, amelynek végén megszületik a világ öröme. És dicsősége lesz Istennek a mennyben és békéje a földön a jóakaratú embernek.

Szentírás, Istenszeretet, emberszeretet, igazság, kereszténység, család, jó út, római jog, Biblia, ókor, élet, etika, erkölcs

Read more: A biblia éve – jogászi szemmel

A jó pásztor és a hű sáfár

A vezetői elhivatottság felismerése és elfogadása. (Az elásott talentum és a menekülő próféta.) - A közhatalom legitimitása. A hatalom szolgálat. A hatalom felelősség. A vállalás kötelessége: ha hívnak és ha alkalmasnak tudom magam. A közhatalom legalitása. A közéleti szereplés etikája. Az önjelöltek.

hatalom, természet, szolgálat, bonus paterfamilias, jó gazda, vezető, vezető lelkiismereti kötelessége, feladatvállalás, közszereplés etikája

Read more: A jó pásztor és a hű sáfár

Boldogok a békességesek

A lelki béke. A megbékélés, a belenyugvás, a megbocsátás. A szeretet békéje. - A pax mint a ius célja. Pacis imponere morem. A jog adta biztonság. A jogbiztonság viszonya az igazsághoz. Legális és legitim biztonság. A fennálló állapot védelme és a változtatás jogi rendje, eszközeinek végessége. A jogerő.

ius, jogbiztonság, jogrend, pax, belső béke, megosztani, segítség, elfogadó lelkület, res iudicata, megbocsátás, elfogadás

Read more: Boldogok a békességesek

A kereszténység szemlélete az öregségről és betegségről

A szenvedés lehet érték, a halál nem végső rossz. A szenvedés és gyengeség keresztény elfogadása az érintettek részéről. A szenvedők és öregek elfogadása a környezet részéről - Az állami szociális védőháló. Az állami büntető védőháló. Az állami gondoskodás intézményesítése mint program. Az élet minden formában érték!

élet ajándék, jó keresztény, alapjog, szenvedés értéke, legmagasabb szintű orvosi ellátás, szociális védőháló, igazságszolgáltatás védőhálója, halál

Read more: A kereszténység szemlélete az öregségről és betegségről