A lelkiismereti szabadság

Az ember a saját belső törvényét jogosult és köteles követni. Az igazságot keresnünk kell, de senki nem adhatja át nekünk. A megismert igazságért harcolni, kiállni, aszerint cselekedni az emberi szabad akarat követelménye. „Boldogok, akik üldöztetést szenvednek az igazságért!” - A lelkiismereti és vallásszabadság mint emberi alapjogok. Ezek társadalmi szintű védelme a jog kötelessége.

Az állhatatosság

„Aki mindvégig kitart. ” „Aki rátette kezét az eke szarvára. ” „Az útszélre esett mag. ” - A vállalt szerepet el kell látni. A vállalt ügyet végig kell vinni. A meggyőződést csak meggyőzetés esetén szabad feladni.

Korunk és a közjó

Egy jóindulatú tanítványom kérdezte tőlem annak idején Miskolcon: nem akadálya-e a pályámon érvényesülésnek keresztény felfogásom, világképem? Őszintén mondtam, hogy sohasem éreztem annak. Inkább az a meggyőződésem, hogy könnyebbséget, biztos fogódzót kínált.