Aki egyet megbotránkoztat a kicsinyek közül

A kereszténység viszonya a gyermekhez. A gyöngék és rászorulók védelme kötelesség. Aki egyet befogad a kicsinyek közül. - Jog és családvédelem. Jog és ifjúságvédelem. Jog és oktatás. A nevelés szabadsága.

Közéletre nevelés

Az élet ajándék és meghívás. Az élet lehetőségét ajándékba kaptuk: hogy élni akarunk-e, élni az ajándékkal, a lehetőséggel, rajtunk múlik.