Aki egyet megbotránkoztat a kicsinyek közül

A kereszténység viszonya a gyermekhez. A gyöngék és rászorulók védelme kötelesség. Aki egyet befogad a kicsinyek közül. - Jog és családvédelem. Jog és ifjúságvédelem. Jog és oktatás. A nevelés szabadsága.