A jog igazsága - az igazság joga

A jogi oktatásnak, ha meg akar felelni a jogállam igényeinek, bizonyos etikai alapképzést biztosítania kell.[1] Az Etika a Filozófia ága, oktatására és munkálására két társkarunk, a bölcsész- és a hittudományi kar is rendelkezett akkreditációval, de amikor az oktatás a jogi kar keretében megindult az 1995/96-os tanévben, az első-éves jogászok oktatását és vizsgáztatását e tárgykörben egyik társkar sem vállalta.